Hỏi Đáp (FAQS)

Những câu hỏi thường gặp ở các khách hàng của Now Let Us.

Tùy theo tính năng website mà Now Let Us sẽ báo thời hạn chính xác đến quý khách hàng.
Không, Now Let Us chỉ sử dụng logo mẫu mặc định để trình bày cho khách hàng. Nếu có yêu cầu từ khách hàng thì sẽ có chi phí phát sinh làm logo.
Bạn chỉ có thể thay đổi, thêm bớt các tính năng dựa trên bố cục đã định sẵn.
Về cơ bản, website sau khi bàn giao sẽ giống 99% so với bản mẫu giao diện như là: bố cục, tính năng, ...
#

we'll one over 5 Years of experience Make Your Ideas a reality

Contact Us